Wint jouw werking de Ceraprijs 2011?

 Het maatschappelijk uitermate relevante jeugdwelzijnswerk waarmee we dagelijks bezig zijn, is nog te weinig bekend. Daar willen Cera en Uit De Marge met deze prijs wat aan doen.

We reiken de Ceraprijs van het Vlaams Jeugdwelzijnswerk uit op donderdag 24 november in Brussel, in het Vlaams parlement op het congres van Uit De Marge.

Jeugdwelzijnswerkingen organiseren een kwalitatief vrije tijdsaanbod gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Vanuit die werking in de vrije tijd slaat het jeugdwelzijnswerk bruggen naar instituties als het onderwijs, de hulpverlening of de wereld van de arbeid. Jeugdwelzijnswerk werkt groepsgericht én individueel ondersteunend. Pedagogisch doordacht, professioneel onderbouwd en in solidariteit met de doelgroep. Voorop staat de realisatie van de sociale grondrechten van de doelgroepen en de versterking van haar maatschappelijke participatie. Empowerment en emancipatie zijn kernbegrippen, net zoals netwerking en leefwereldverbreding.

Verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn er vele tientallen kinder- en tienerwerkingen, meisjes- en jongerenwerkingen, gegroeid uit het mainstream jeugdwerk, maar ook uit het buurtwerk, uit samenlevingsopbouw of uit verenigingen waar armen het woord nemen.

Is jouw werking ook sterk bezig? Dan vinden wij het de moeite waard om ze in het zonnetje te zetten. Stuur jouw inzending of voordracht voor de Ceraprijs van het Vlaams Jeugdwelzijnswerk naar Uit De Marge vóór 25 september 2010 via een mail aan hanne(at)uitdemarge.be. Hier vind je het reglement en het inschrijvingsformulier. Vóór 16 oktober 2011 nomineert de jury drie werkingen.

Wat valt er te winnen? In 2010 kaapte KAJ met zijn interimactie de hoofdprijs van 2.500 euro weg. De twee andere genomineerden - Recht-Op jongeren en D'broej - kregen elk een financiële aanmoediging van 500 euro. Voor elk van de drie werkingen die in de prijzen vallen, maakt Stampmedia een professionele voorstellingsclip die de organisaties verder kunnen gebruiken om zich voor te stellen. En dit is nieuw: voor de drie prijswinnaars ontwikkelen we ook een communicatiepakket dat ze kunnen gebruiken in hun contacten met de lokale overheid en andere partners, en dat ten goede komt aan de bekendheid van het hele jeugdwelzijnswerk.