Vlaamse Week tegen Pesten: speelplaatsanimatie in de schijnwerpers

Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten van 21 februari tot 2 maart 2014 roepen kinderen, jongeren, scholen en jeugdwerk samen pesten een halt toe met allerlei waardevolle initiatieven om pesten te helpen bestrijden en voorkomen. Ook Jeugddienst Don Bosco draagt zijn steentje bij via het project speelplaatsanimatie! Voor veel leerlingen duren middagpauzes vaak te lang omdat ze niet goed weten hoe ze deze vrije tijd moeten invullen wanneer ze hun gsm, laptop of spelconsole niet bij de hand hebben.­ Door te kiezen voor speelplaatsanimatie worden leerlingen uitgedaagd om creatief en zinvol hun speeltijd in te vullen. Uit ervaring blijkt dat het invoeren van speelplaatsanimatie op school probleemgedrag zoals spijbelen, pestgedrag, schooluitval, … vermindert. Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats.

Jeugddienst Don Bosco ondersteunt scholen die tijdens de lesvrije momenten een animatieproject (willen) aanbieden voor hun leerlingen. Speelplaatsanimatie is een project dat een school kan uitwerken met leerlingen en leerkrachten. Kort omschreven is het elke vorm van animatie waarbij leerlingen uitgedaagd worden om actief deel te nemen aan ontspanningsmogelijkheden tijdens de (middag)speeltijd.

Dorien Dreesen, stafmedewerker Jeugddienst Don Bosco vertelt: “De jongere leerlingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten voorzien door oudere leerlingen of door de leerkrachten van de school. De oudere leerlingen, ook speelplaatsanimatoren genoemd, verwerven een belangrijke rol. Zij krijgen de kans om zich in te zetten voor jongere leerlingen door een ontspannend spelaanbod uit te werken en tal van leuke activiteiten op poten te zetten. Ze engageren zich om als begeleider op te treden voor jongere leerlingen en inspraak te hebben tijdens de pauze.  Op deze manier leren zij verantwoordelijkheid opnemen.”

Speelplaatsanimatie heeft als groot voordeel dat de betrokkenheid van alle leerlingen bij het schoolgebeuren een stuk zal vergroten. Hoe verschillend de animatievormen ook mogen zijn, één aspect is in elk geval onmiskenbaar: de inbreng van de leerlingen zelf. Ze kunnen elkaar beter leren kennen, leren samenspelen en de middagpauze krijgt een zinvolle invulling. Wanneer jongeren een lange middagpauze hebben, dan bestaat de kans dat ze zich beginnen te vervelen. Het is vaak dat vanuit die verveling gestart wordt met plagen en pesten. De leerlingen zoeken een manier om zich bezig te houden en wanneer dit niet begeleid wordt, dan dreigt de kans dat ze overgaan tot negatieve omgangsvormen. Een spelende speelplaats wil hier tegenin gaan. Het geeft jongeren een leuk alternatief voor een saaie pauze. De jongeren zijn actief bezig en gaan op een constructieve manier met elkaar om, ze spelen en werken samen. De scholen waar dat er al een geschiedenis is van speelplaatsanimatie, geven aan dat het effectief is ter preventie van pesten. Hoofdzakelijk werkt dit preventieve systeem omdat de activiteiten vlot georganiseerd verlopen en een bepaalde structuur aanbrengen. De leerlingen weten wat te doen en lopen niet verloren rond op een drukke speelplaats. Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats.­ Het is een goed middel om spijbelen, pesten, ruzies, schooluitval, ... in te dijken, en sociale cohesie in de hand te werken. Daarom is Jeugddienst Don Bosco er van overtuigd dat speelplaatsanimatie een meerwaarde vormt voor elke school.

Volg, deel en like de website: www.speelplaatsanimatie.be en Facebookpagina https://www.facebook.com/Speelplaatsanimatie?fref=ts!