'Sociaal werkers en culturele diversiteit: er is (g)een verschil?!'

De K.U. Leuven organiseert een gastcollege voor haar opleiding Master in het Sociaal Werk: 'Sociaal werkers en culturele diversiteit: er is (g)een verschil?!'

Spreker is dr. Marleen Van der Haar, cultureel antropologe aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Zij gaat na wat de culturele diversiteit van het cliëntenbestand betekent voor de professionele repertoires van sociaal werkers. Gebruiken ze cultuur als verklarende factor? Vormen burgers met een migrantenachtergrond een aparte cliëntcategorie? Hoe uit zich dit in taal en handelingsinterventies? Biedt de professie aanknopingspunten om met culturele diversiteit om te gaan?

Verder confronteert ze de alledaagse praktijken met het actuele overheidsbeleid dat waarden zoals 'eigen verantwoordelijkheid', 'actief burgerschap' en 'integratie' vooropstelt.

Deelname aan het gastcollege is gratis.
Graag vooraf inschrijven via hilde.vlaeminck@soc.kuleuven.be

Vrijdag 29 april 2011 van 14-16u

Auditorium AV 04.17
Campus sociale wetenschappen
Parkstraat 49, Leuven

Meer informatie: http://soc.kuleuven.be/web/files/1/1/SociaalWerkersEnCultureleDiversitei...