Samen wijs en verbindend aan de slag met digitale media

Sarah Traen (UGent, student communicatiewetenschappen), start binnenkort haar stage bij het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi). Voor haar een uitgelezen kans om eens te polsen wat er bij KeKi zoal op de agenda staat. Wat is dat bijvoorbeeld precies, die Research on Stage? Wat presenteert KeKi met WIFI IS WIJS JONG! #indebanvanverbinding?

In jullie analyse over het Vlaamse kinderrechtenonderzoek lees ik dat niet alleen het mediagebruik van kinderen en jongeren, maar ook het aantal studies over dit onderwerp de laatste jaren erg gestegen is. Er is dus al heel veel over dit onderwerp gezegd en geschreven. Wat is jullie insteek om vandaag iets nieuws te brengen?

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) houdt een vinger aan de pols over welk kinderrechtenonderzoek er in Vlaanderen gevoerd wordt. Wanneer het over digitale media gaat, merken we dat de aandacht van onderzoekers vooral uitgaat naar risico’s en onveiligheid. Veel onderzoek gebeurt vanuit een zogenaamde ‘beschermingsreflex’. De mogelijkheden en kansen die digitale media bieden aan kinderen en jongeren om deel uit te maken van de samenleving, blijven vaak onderbelicht.

Tijdens Research on Stage willen we het over een andere boeg gooien. We vertrekken vanuit de ervaring van onze noorderburen en die van het Kenniscentrum Mediawijsheid. De studies van Marjon Schols (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland) en Hadewijch Vanwynsberghe (iMinds/Mediawijs) bieden een verfrissende kijk op de mogelijkheden van digitale media. Deze onderzoeken brengen een positief verhaal. Ze laten zien dat kinderen en jongeren het best wel goed doen online. Ze doen wel vooral waar ze zelf interesse in hebben. Waar bij jongeren de vrienden belangrijk zijn als referentiepunt, zijn dit bij kinderen vooral de ouders  of opvoedingsverantwoordelijken. Er zijn wel grote verschillen in de online activiteiten en in de digitale vaardigheden. Met deze vaststellingen willen we samen met de deelnemers aan de slag gaan tijdens Research on Stage (RoSt).

Bij ‘Research on Stage’ denk ik letterlijk aan ‘Onderzoek op een podium’. Wat kunnen deelnemers van zo’n dag verwachten?

Research on Stage (of RoSt) heeft inderdaad de bedoeling om lopend of recent afgerond onderzoek in de schijnwerpers te zetten. Dat doen we door jonge onderzoekers de kans te geven hun belangrijkste aanbevelingen voor te stellen aan een breed publiek van beleidswerkers, praktijkwerkers en andere onderzoekers.

Dat wil niet zeggen dat de onderzoekers de enige hoofdrolspelers zijn tijdens RoSt. Ook het publiek krijgt een podiumplaats. Na de voorstelling van de onderzoekers gaan de deelnemers actief aan de slag met een of meerdere aanbevelingen. In workshops wisselen we vragen, ideeën, problemen en mogelijke oplossingen uit die deelnemers in hun eigen werkveld ervaren. Zo worden kansen en pijnpunten gedeeld, maar kunnen deelnemers ook zoveel mogelijk van elkaar leren.

Nadien is het aan KeKi om alle input samen te brengen en om te vormen tot nieuwe aanbevelingen voor beleid, maar ook voor praktijk en onderzoek. Dat is wat we bij KeKi de ‘vertaalslag’ noemen.

Waarom is die vertaalslag voor jullie zo belangrijk?

KeKi bevindt zich op de snijlijn tussen praktijk, beleid en onderzoek over kinderrechten. We brengen kennis over kinderrechten uit deze drie domeinen samen, maken deze kennis toegankelijk voor andere gebruikers en stimuleren de deelnemers om actief met deze kennis aan de slag te gaan in hun eigen werkcontext. Daarom vinden we het zo belangrijk dat het publiek zelf een actieve rol kan spelen. De wisselwerking tussen de aanbevelingen uit onderzoek en de vertaling ervan naar concrete praktijken staat bij RoSt centraal. Vandaar ook ons ruime workshop-aanbod.

‘Doe het z11 IRL’ dus!

Inderdaad, Doe het zelf, in real life! Maar niet onvoorbereid. De eerste stap zetten we samen tijdens de workshops. Deze worden begeleid door experten die samen met het publiek op zoek gaan naar een vertaling van de onderzoeksresultaten naar de eigen (werk)context. Ofwel ga je samen met Erika Coene (Gezinsbond vzw) en Veronique De Leener (Maks vzw) aan de slag over digitale vaardigheden. Je kan ook kiezen voor een workshop digital storytelling, onder leiding van Hari Sacré (Pianofabriek citylab / Hogeschool Gent). Dan is er de workshop van Sofie Vandoninck (Instituut voor Mediastudies, KU Leuven) over weerbaarheidsopbouw bij kinderen en jongeren. Dr. Marjon Schols, één van de presentatoren, biedt een workshop aan over een participatieve offline en online samenleving. Tenslotte kan je ook werken rond opvoedingsondersteuning in de vorm van een rollenspel, begeleid door Thomas Deweer (UM4P). Voorlopig is het workshopaanbod wel nog onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen.

Bedankt! Ik kijk ernaar uit om op 20 oktober mee aan de slag te gaan!