Resultaten bevraging Jongerenpact 2020

Alle ideeën werden gebundeld in een eindrapport, dat mee aan de basis zal liggen van het Jongerenpact.

De Vlaamse Jeugdraad ging de voorbije maanden op zoek naar de toekomstdromen en -verwachtingen van kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar. De jeugdraad bevroeg in totaal 2 073 jongeren, via online bevragingen, bevragingen in lagere en middelbare scholen en via interviews op straat, speelpleinen en in voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg. Een kleine groep jongeren discussieerde intensief over diverse thema's in jongerenpanels, onder begeleiding van de Vlaamse Jeugdraad en een aantal jeugdwerkorganisaties.

Jongerenpact 2020?

Het Jongerenpact 2020 is het toekomstproject van Vlaanderen voor jongeren en vormt een aanvulling op het Pact 2020 van Vlaanderen in Actie (ViA). Het doel is om van Vlaanderen en Brussel tegen 2020 een topregio te maken, ook voor kinderen en jongeren, ook op vlak van het jeugdbeleid. In het Jongerenpact zullen doelstellingen staan voor uiteenlopende domeinen in het jeugdbeleid, zoals onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, talentontwikkeling, creativiteit en solidariteit tussen de generaties.

Meer informatie: