Projectoproep managers van diversiteit

De Vlaamse overheid maakt 5 miljoen euro vrij voor initiatieven die het inburgeringsbeleid en diversiteitsmanagement versterken. Minister Keulen wil daarmee projecten van beperkte duur ondersteunen die de zelfredzaamheid van burgers van diverse herkomst vergroten en het samenleven tussen autochtone en allochtone Vlamingen bevorderen.
De projectoproep is bestemd voor bewonersgroepen, verenigingen en openbare besturen. Ook voor publieke en private instellingen, private ondernemingen en bedrijven. Ze kunnen een project indienen van 27 maart tot en met 15 september 2006. Er zijn twee subsidierondes: van 27 maart tot en met 31 mei en van 1 juni tot en met 15 september.
Meer info: www.inburgering.be.