Open Forum: Kinderen in de stad

Elk jaar legt de Kinderrechtencoalitie een traject af rond een actueel thema gerelateerd aan kinderrechten. Dit jaar gaat de aandacht naar kinderen in de stad. Waarom kinderen in de stad? Enerzijds omdat de Open Fora traditioneel in het najaar (november) uitmonden in een standpunt en een reeks aanbevelingen, maar dit jaar werkt de Kinderrechtencoalitie naar de gemeenteraadsverkiezingen toe en passen de Open Fora in een voorbereidend traject dat zal uitmonden in een memorandum en slotmomenten in drie Vlaamse steden, met participatie van kinderen.

Anderzijds omdat nu reeds een miljard kinderen in een stedelijke omgeving leeft. Verwacht wordt dat tegen 2050 twee derde van de bevolking in steden zal leven. De subtitel van het UNICEF rapport The State of the world's children 2012 luidt dan ook Children in an urban world.
Steden creëren rijkdom, jobs en welzijn en worden daardoor ook geassocieerd met economische groei. Maar steden betekenen voor vele mensen ook armoede, exclusie, verkeerschaos, milieuproblemen,...

logo_kinderrechtencoalitie'Vandaag zijn de grote steden de testlaboratoria voor de landelijke politiek. Het is veelal daar dat maatschappelijke problemen eerst worden opgemerkt, maar ook oplossingen worden gevonden' (Rik Van Cauwelaert, redactioneel Knack Extra, De Vlucht naar de stad, 15.02.2012).

Op 27 april organiseerde de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen haar eerste Open Forum over milieu en mobiliteit. Op 30 mei organiseren we een Open Forum over jeugdruimte en overlast.

  • Ontdek het hele programma op de website van de Kinderrechtencoalitie

De inschrijvingen zijn beperkt tot 60 deelnemers. De deelnameprijs bedraagt 30 euro voor de volledige dag, broodjeslunch en dranken inbegrepen. Leden van de Kinderrechtencoalitie en studenten kunnen gratis deelnemen.

Inschrijven kan tot en met donderdag 24 mei per e-mail naar annick.geers@kinderrechtencoalitie.be en door storting op het rekeningnummer IBAN BE87 001-3358837-94, BIC GEBABEBB van de Kinderrechtencoalitie met vermelding van de naam van de deelnemer + open forum 30 mei 2012. Graag ook laten weten of u blijft voor de afsluitende receptie of niet.