Nieuwjaarsbrief van jonge vluchtelingen

Op woensdag 26 januari kwamen een vijftiental jonge vluchtelingen uit zes verschillende landen samen op de Gentse Korenmarkt om een nieuwjaarsbrief voor te lezen. De brief was gericht aan alle voorbijgangers, en bevatte een boodschap over samenleven in vrede. Zo willen de jongeren opkomen voor de rechten van jonge vluchtelingen in België. 
 
De nieuwjaarsbrief die de jonge vluchtelingen meegaven aan de voorbijgangers, was gedrukt op groeipapier. Wanneer dat papier geplant wordt, groeit er een vergeet-me-nietje uit. Het is de bedoeling om een foto te nemen van de bloem en die met de hashtags #vergeetonsniet en #altochtonen te delen op sociale media. Het project is een initiatief van Vluchtlingenwerk Vlaanderen met de steun van de Vlaamse Overheid.

26/01/2017 Nieuwjaarsbrief van jonge vluchtelingen

 
© 2017- StampMedia - Bieke Boonen