Kansarme jeugd zegt waar het op staat!

Voor één keer mochten de jongeren van Betonne Jeugd en Recht-Op-Jeugd en JES Antwerpen drie dagen weg blijven uit school. Van 4 tot 6 april trokken ze namelijk op missie naar Brussel en vervolgens naar Straatsburg. Doel? Zich laten horen aan beleidsmakers!

Met een op voorhand opgesteld document klopte het jong geweld aan bij o.a. Vlaams vice minister-president Ingrid Lieten, Schepen van Jeugd Leen Verbist en Europarlementslid Dirk Sterckx. Deze kans dankten ze aan Kathleen Van Brempt, die zelf tijd vrijmaakte voor een apero moment.

Vurige discussie

De eerste stop vond plaats in het Brussels VDAB gebouw, waar gedelegeerd bestuurder Fons Leroy de gasten verwelkomde. Daar drukten de toen nog wat onzekere jongeren hem met de neus op de feiten. Het bleek confronterend te zijn om te horen welke tekortenn de VDAB en zijn medewerkers beperken. Leroy liet zich niet doen, maar ook de jong mannen beten van zich af.

Eens in Straatsburg, stond een visite aan het European Youth Centre op programma. De jongeren kregen uitleg over wat zich daar afspeelt. Aangezien de twee werkingen Antwerps zijn, ontstond er commotie toen Muriel Julien van het EYCS toegaf dat ze niet wist dat Antwerpen dit jaar de titel heeft van Europese Jongerenhoofdstad.

Gelukkig kwamen Karel De Gucht, Leen Verbist en Dirk Sterckx aandachtig luisteren naar de situatie waar kansarmen zich in bevinden.

Aangename kennismaking, Europa

Nadat Europa wat kennis verwierf over de thema's wonen, tewerkstelling en vrije tijd bij kansarmen, was het de beurt aan de jongeren om wat te leren over Europa. Waar kan dat beter dan in het Europarlement in Straatsburg? Grote ogen werden getrokken toen de plenaire zaal zijn geheimen onthulde. Bovendien kregen ze de mogelijkheid in het hoofdkwartier een spannend debat bij te wonen. 

Na een heleboel foto's bracht buschauffeur Walter allen veilig terug naar Antwerpen. Voldaan dat ze hun zegje konden doen, hopen de jongelui nu dat er effectieve maatregelen worden getroffen tegen kansarmoede.

Unaniem zijn ze het eens: "Het is makkelijk kansarmen te kraken, maar het is moeilijk ze weer op te trekken."

(c) 2011 - VER-kijker - Alexandra Gjurova