JAVI-Jeugdwerknet legt nieuwe naam en missie vast voor 2013

Op de nieuwjaarsreceptie in januari kondigden JAVI.tv en Jeugdwerknet vzw met veel trots én een filmpje aan dat ze vanaf 2013 door het leven gaan als 1 grote fusieorganisatie. Intussen zijn we 6 maanden verder en is er veel gebeurd. We verblijden je daarom graag nu al met onze nieuwe missietekst én onze nieuwe naam.

Begin januari versmelten beide jeugdorganisatie tot Mediaraven vzw. Waarom deze naam?

  • Hoogvliegers: jongeren vol potentieel die leren uitblinken in mediawijsheid en -competenties en verworden tot witte raven in het medialandschap
  • Boodschappers: overbrengers van alle waardevolle informatie, de waarschuwers die de vleugel aan de pols houden
  • Verkenners: rusteloze zoekers, die altijd weer alles uitvogelen, die gereedschappen zoeken en gebruiken en de toekomst brengen aan wie ze ondersteunen
  • Samenwerkers: intelligente werkers, die bondgenootschappen sluiten om hun doel te bereiken

Bij een nieuwe organisatie hoort ook een nieuwe missie:

Mediaraven vzw grijpt mét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk de kansen van digitale media.  Samen creëren we de experimenteerruimte waarin kinderen, jongeren en jeugdwerkers

  • hun mediacompetenties en mediawijsheid ontwikkelen,
  • online informatie delen over of voor de jeugd of het jeugdwerk,
  • ervaring en expertise opbouwen om het brede jeugdwerk te ondersteunen in werken met digitale media.

De nieuwe organisatie gaat officieel pas van start begin 2013. Dan lanceren we ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nagelnieuwe website.