Hoe doe je overtuigend aan fondsenwerving?

Wie alles of meer wou te weten komen over fondsenwerving moest op 12 mei 2010 in Mechelen zijn voor de eerste Fundraising Day . Koen van den Broeck, consultant bij het adviesbureau EthiCom en actief op het vlak van fondsenwerving, licht het initiatief toe.

 “Je merkt dat de fondsenwervingmarkt groter wordt. De onderlinge concurrentie tussen organisaties stijgt terwijl door de crisis de donaties stagneren. Daardoor stelt zich al maar meer de vraag of men wel op de juiste manier aan fondsenwerving doet. Deze Fundraising Day is daarom een uitstekende manier om de markt in kaart te brengen en een overzicht te bieden van wat er de dag van vandaag mogelijk is.”
 
Philantropic psychology
 
Hoogtepunt zijn ongetwijfeld de sessies die Professor Adrian Sargeant verzorgde. “Hij is als Amerikaans wetenschapper verbonden aan het Center on Philanthropy Indiana University en een echte specialist op het vlak van fondsenwerving.
 
“Hij had het onder meer over filantropische psychologie of hoe je op bepaalde manieren het publiek kan overtuigen aan het goede doel te schenken. Dit doet hij door gevoelswaarden te koppelen aan het gebruik van specifieke woorden. Daarnaast gaf hij ook tips over hoe je als organisatie een blijvende vertrouwensrelatie kan opbouwen met je donateurs. “
 
Luister naar je donateurs
 
Waar moet je als organisatie op letten om nog beter aan fondsenwerving te doen? “Je dient vooral te luisteren naar je donateurs. Wie zijn ze en waarom kiezen ze voor jouw organisatie. Dat is de belangrijkste factor. Zo kan je je communicatie optimaliseren en een persoonlijke band opbouwen met je donateurs. Tegenwoordig wordt dit vaak gedaan via face to face gesprekken op straat en direct marketing. Ook wordt er veel geëxperimenteerd met online media.”
 
“Daarnaast dien je als organisatie ook inhoudelijk een verdere professionalisering door te voeren. Fondsenwerving is niet iets dat je er zomaar eventjes bijneemt. Het dient één van de vaste pijlers te zijn binnen je organisatie. Je kan niet enkel een donatiebrief lanceren en er verder niets mee doen. Daarom moet je blijven investeren in mensen die deze taak volwaardig op zich nemen.”
 
Leg het er niet vingerdik op
 
Is dit ook van toepassing in de jeugdsector? “Als jeugdorganisatie beschik je meestal over subsidies en ben je niet levensnoodzakelijk afhankelijk van fondsenwerving. Het is vooral belangrijk om aan ledenwerving te doen. Dit kan je doen door je aanbod af te stellen op je leden en mee te evolueren. In die optiek kan je wel evenementen organiseren waar het er niet meteen vingerdik opligt dat je aan fondsenwerving doet. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van concerten, tombola-avonden, eet-en drinkfestijnen, … waarbij er sowieso geld in het laatje rolt.”
 
(c) 2010 - VER-kijker - David Tampère