Gezocht: Managers van diversiteit

De Vlaamse overheid stelt 5 miljoen euro ter beschikking voor initiatieven die het inburgeringsbeleid versterken en de diversiteit managen. Het gaat om een subsidie voor resultaatgerichte projecten van beperkte duur, die de zelfredzaamheid van burgers van diverse herkomst verhogen en die een positief effect hebben op het samenleven tussen autochtone en allochtone Vlamingen. Zowel overheden, sociale partners, het verenigingsleven, de media als individuele burgers worden opgeroepen om met een concreet project hun steentje bij te dragen. Deadline voor de indiening van de projecten is 11 juni 2007.
Bron: e-zine van de afdeling Jeugd - Jaargang 6, nr 8 -11 mei 2007