Een wijsboekje voor het jeugdwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) lanceert een wijsboekje met foto's en pictogrammen. Dat moet jeugdwerkers helpen om gemakkelijker te communiceren met kinderen, jongeren en ouders die moeilijk Nederlands spreken. Het boekje maakt het mogelijk om elkaar letterlijk tonen wat er bedoeld wordt in verschillende categorieën. Spelen, dagverloop, op stap, overnachten, administratie/informatie, eten/drinken en emoties… komen aan bod. 
 Het boekje kwam tot stand in de schoot van ‘Jeugdwerk voor Allen’, een werkgroep van de Oost-Vlaamse jeugdraad die streeft naar een toegankelijk jeugdwerk. Meertaligheid was een van de thema’s waarop 'Jeugdwerk voor Allen' het afgelopen jaar inzette. Het thema leeft immers bij steeds meer jeugdinitiatieven, ook buiten de steden. 

Het wijsboekje is voor iedereen gratis beschikbaar via www.speelplein.net
Oost-Vlaamse jeugdwerkinitiatieven kunnen een gedrukt exemplaar bekomen via hun gemeentelijke jeugddienst.