Dossier: Jongeren en Armoede (2) – Thinking Day

2010 is uitgeroepen tot Europees jaar ter bestrijding van de armoede. Daarom zet VER-kijker in 2010 een heel jaar lang jeugdwerkorganisaties in de kijker die op een vernieuwende manier aan de slag gaan met jongeren en armoede. Samen met vele andere organisaties uit het middenveld, proberen ook talrijke jeugdwerkorganisaties immers dit probleem aan te pakken. VER-kijker probeert zijn steentje bij te dragen door elke maand een interessant initiatief aan bod te laten komen.

Zowel Baden-Powell, stichter van scouting, als zijn vrouw Olava, werden op 22 februari geboren. Daarom heeft de World Association of Girl Guides and Girl Scouts, de internationale koepel van de gidsenbeweging waarvan Olava Baden-Powell (de enige) World Chief Guide was, uitgeroepen tot World Thinking Day. Die dag (of het dichts bijzijnde weekend) werken de scouts altijd rond een bepaald thema, en dit jaar vestigen de WAGGGS aandacht op extreme armoede en honger. In hun navolging werkt in Vlaanderen ook FOS Open Scouting mee aan World Thinking Day. 

Steunkas

“Want ook met FOS willen we een bijdrage leveren aan de samenleving. We leven niet op een eilandje, ver weg van alles en iedereen”, zegt Aron Machiels, leider bij 204e FOS De Tortels (Wondelgem). Daarnaast werkt hij met JaHoe!? ook aan het inhoudelijk kader van FOS. “Vanuit onze positie, midden in de maatschappij, zien we veel problemen. Zoals ook armoede. In onze groepen worden we daar minder mee geconfronteerd, omdat jeugdbewegingen toch vooral een middenklasse publiek aantrekken. Toch komen ook wij sporadisch in aanraking met kinderen of jongeren die het moeilijk hebben. Zoals vele andere jeugdbewegingen proberen we met een steunkas ervoor te zorgen dat die kinderen toch van onze werking kunnen genieten, mee kunnen op kamp… Maar met Thinking Day willen we onze leden bewust maken van het feit dat armoede echt geen ver-van-ons-bedshow is.” 

Dat was ook voor Thaïsa Van Speybroek, leidster bij de Juniors (13- en 14-jarigen) van de 7de FOS Mercator uit Sint-Niklaas, een belangrijke motivatie. “Al elk jaar heb ik een tweetal activiteiten gedaan rond een maatschappelijk thema. Vorig jaar was dat ‘diversiteit’, en dit jaar zagen Joris, m’n medeleider, en ik, wel wat in het thema van World Thinking Day. Onze leden weten natuurlijk wel dat arme mensen bestaan, en ook in Sint-Niklaas, maar ze zien die zelden tot nooit – en zeker niet hier, op de scouts.” Daarom koos de leiding ervoor om ‘Platzak’ te spelen. “Daarin ervaren ze zelf hoe lastig arme mensen het elke dag weer hebben. En vooral: dat het van kleine dingen kan afhangen of iemand in de armoede terecht komt”, legt Joris uit.

Blut

Aan het begin van het spel zijn alle spelers blut. Door individueel of samen opdrachten uit te voeren,kunnen ze zich geleidelijk een weg uit de armoede banen. Wie op het einde van het spel het best scoort in vier van de zes levensdomeinen, mag zich de winnaar van het spel noemen. Bij Mercator was dat Lena: zij had 1u15 vrije tijd, een bed, een inkomen van 100… “Dat is niet zo’n groot inkomen natuurlijk, maar ik heb ervoor gekozen om te focussen op andere domeinen. En dat heeft geholpen!” En heeft het haar ook geholpen om eens te ervaren hoe arme mensen elke dag moeten leven? “Ja, toch wel. Ik heb vooral gezien dat zelfs de kleinste tegenslag een grote impact kan hebben op je verdere leven. Pechkaarten zorgden ervoor dat je een stap achteruit moest. Op die pechkaarten stond dan bijvoorbeeld dat je door slechte punten op school verder in de armoede zakt… Ja, je denkt wel twee keer na als je net zo’n spel gespeeld hebt.”

Platzak is een spel van Spoor ZeS (een dienst van de Chiro). Jeugd Rode Kruis bewerkte het voor zijn jaarthema, en zette het op hun site. 

 

(c) 2010 - VER-kijker - Bert Gyssels - foto's: Joris Raemaekers