Decibelnormen (4): compromis afgewogen

Minister van Cultuur Joke Schauvliege was erg gebrand op het invoeren van nieuwe normen. Dat standpunt kwam echter niet uit de lucht gevallen: ook de muzieksector zelf was bereid om over nieuwe regulering te praten. Formaat lieten we in het vorige artikel al aan het woord, dit keer is het de beurt aan Fuifpunt, de Vlaamse Jeugdraad en uiteraard: de overheid zelf. Enkele reacties. 

Anna_Goovaerts Anna Goovaerts, FuifpuntLogo_Fuifpunt

“De overheid beweert dat de normen makkelijk haalbaar zijn, ook voor de kleine organisaties. Wij zijn daar niet honderd procent zeker van, maar de praktijk zal dat nog moeten uitwijzen. Ik ben in elk geval toch wat sceptisch, zeker nu blijkt dat kleine verenigingen en muziekwerkingen geen financiële ondersteuning zullen krijgen om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen.”

Barbara Poppe, Vlaamse Jeugdraad

“Wij zijn vanuit de Vlaamse Jeugdraad nooit vragende partij geweest voor een opleggingBarbara_Poppe van de normen, maar andere partijen en vooral de minister drongen hierop aan. Dat was dus een piste waar we niet van konden afwijken.”

“De zelfregulering waar de muzieksector mee naar voren kwam, vond ik een hele goede stap. De wetgeving zoals die er nu uitziet, blijft dubbel. De norm van honderd decibel gemeten over een uur is realistisch, maar op sommige locaties zal de inspanning heel groot zijn.”

“Het budget dat minister Schauvliege vrijgeeft aan de gemeentebesturen, kan gebruikt worden voor een uitleendienst. Dat is goed voor een chiro of scouts die daar eenmalig gebruik van wil maken, maar organisaties waar muziekwerking centraal staat kunnen hier geen gebruik van maken. De wetgeving blijft dus omstreden omdat er niet voldoende ondersteuning is. Dat is nefast voor het concertwezen in Vlaanderen.”

Logo_Vlaamse_Jeugdraad“Wij hebben ook altijd gepleit voor een bredere aanpak van gehoorschade. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de impact van mp3-spelers ook erg groot kan zijn. Nu zijn live concerten precies de enige boosdoener.”

“Zowel minister Schauvliege als minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen doen momenteel nog inspanningen. Vandeurzen bekijkt de terugbetaling van op maat gemaakte oordoppen, en minister Schauvliege introduceerde vorige week (week van 9/4, red.) radiospotjes over algemene bronnen van gehoorschade. Er gebeurt ook onderzoek naar geluidshinder in bioscopen.”

Kabinet Schauvliege

Op het kabinet van minister van Cultuur Joke Schauvliege willen ze de discussie graag afsluiten. Ze verwijzen dan ook naar de officiële reactie van de minister. Hun mening is naar eigen zeggen nog niet veranderd.Vlaamse_Overheid_Logo Een quote uit het persbericht van 1 maart:

Minister Schauvliege: “Er werd vaak overleg gepleegd met Formaat. Wij zijn steeds constructief met hen in dialoog gegaan en aan heel wat van hun vragen tegemoetgekomen zoals het beperken van de administratieve rompslomp en van het aantal milieuvergunningen. Gemeenten en provincies zullen zich via een aanpassing van het subsidiebesluit van 1993 ook geluidsmeters klasse 2 kunnen aanschaffen. Daar is dit en volgend jaar telkens 100.000 euro voor beschikbaar. Zij kunnen die meters op hun beurt dan ter beschikking stellen van verenigingen en organisatoren, maar ook aan jeugdhuizen voor permanent gebruik.”

Meer info over infosessies en de radiospotjes vind je op www.lne.be/geluidsnormen

Straks in deel 5: Poppunt en een muzikant

(c) - 2012 - Jeugdwerknet Redactie - Inne De Pooter