Dankzij Oscar naar de hogeschool

Sander Maesen is onlangs gestart met de studies toegepaste informatica aan de hogeschool. De inschrijving daarvoor gebeurde niet zonder slag of stoot. Sander kon zijn middelbare studies niet afmaken en studeerde af zonder diploma.

Sander Maesen: “Ik heb vorig jaar door medische redenen mijn middelbare studies niet kunnen afmaken. Daarbovenop zou mijn studierichting worden afgeschaft. Voor mij was het op dat moment onhaalbaar om een ander laatste 7e jaar te volgen. Toch ben ik niet bij de pakken blijven zitten en heb ik de hogeschool gevraagd of ik een toelatingsexamen mocht doen. De school stemde in en op een aansluitend motivatiegesprek bekeken we samen of ik de juiste competenties bezat om te kunnen slagen in het hoger onderwijs.”

Verworven compententies bij Vlaamse Scholierenkoepel gaven de doorslag

Sander draaide al een aantal jaren als vrijwilliger mee in de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en het zijn de competenties die hij daar opdeed die uiteindelijk de doorslag gaven om op te hogeschool te mogen starten.

“Ik heb van de Vlaamse Scholierenkoepel veel kansen en mogelijkheden gekregen en was zelfs 2 jaar bestuurder binnen de organisatie. Ik sprak op studiedagen en ging in discussie met politici. Ook inhoudelijk stak ik bijzonder veel op over de manier hoe je een organisatie moet laten werken. De hogeschool zag op basis van de competentiedocumenten van Oscar dat ik wel degelijk over de juiste toelatingsvoorwaarden beschikte.”

Over Oscar

Oscar wil waardering tastbaar maken en organisaties stimuleren om verder na te denken over het competentiedenken. Oscar is een duurzaam, degelijk en breed toepasbaar online instrument dat organisaties helpt om competenties – het samengaan van kennis, kunde én attitudes – van zowel hun personeel, vrijwilligers als mensen die bij hen vorming volgen zichtbaar te maken, te delen en helpen uit te dragen.

Meer informatie: www.oscaronline.be