Foutmelding

Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Christian Spatscheck over sociale pedagogie en het belang ervan voor jeugdwerk

Christian Spatscheck is professor aan de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen in Bremen, waar hij maatschappelijk assistenten opleidt. Hij deed onderzoek naar jeugdwerk en is een specialist in sociale pedagogie, een Duitse theorie die ook op jeugdwerk kan toegepast worden. Meneer Spatschek vertelde ons hoe.


Christian, kan je ons een korte definitie geven van sociale pedagogie?

 
Spatscheck: ? Het is een groot debatsveld, dus het is moeilijk om een duidelijke definitie te geven. Je zou het kunnen beschrijven als een dak met daaronder sociaal werk en pedagogie. Het doel van sociale pedagogie is om sociale problemen te vermijden en te verwerken.
Ik bedoel ?sociale problemen? in de ruime zin. Het is niet omdat een politicus verveeld zit met bijvoorbeeld aanstootgevend gedrag, dat dit een probleem is. Het is pas wanneer iets alle betrokkenen raakt dat het een probleem is. Of in de taal van de sociaal pedagoog: een onevenwichtige situatie tussen het individu en de samenleving.?
Wat kan sociale pedagogie betekenen voor jeugdwerk?

 
Spatscheck: ?In sociale pedagogie proberen we iedereen te ondersteunen, iedereen een goed leven te bezorgen, mensen de mogelijkheid te geven om iets te doen met de kansen die ze krijgen. Op die manier bereiken mensen hun hoogst mogelijke niveau. Het gaat veel verder dan enkel problemen oplossen of zorg dragen voor risicojongeren: het is een aanpak voor iedereen. Het gaat over sociale rechtvaardigheid, over het maken van een maatschappij, over goede buurten en goede leefomstandigheden.
Het is ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het om meer draait dan enkel het individu opvoeden. Het is eerder een soort sociale opvoeding.?
Wat zijn de grootste troeven van deze aanpak?

 
Spatscheck:  ?Het idee van integratie staat centraal in de sociale pedagogie: het is een plaats waar je vele ideeën kan integreren: sociologische, psychologische, politieke, filosofische en misschien zelfs geneeskundige. Je kan allerhande ideeën uit deze disciplines onderbrengen onder de paraplu van het creëren van goede leefomstanstandigheden.?
Zijn er bepaalde methodes typisch aan het werk van sociaal pedagogen?

Spatschek: ?Er zijn klassieke methodes, verdeeld in werken met individuen, groepen en gemeenschappen. Uiteindelijk is sociale pedagogie meer een soort ?zoek beweging?, waar je zoektocht naar oplossingen afhangt van de werkomstandigheden. Veel kleinere technieken steken de kop op, zoals ?empowerment?, ?counseling?, informeel leren, ?peer group? onderwijs,? Uiteindelijk bepaalt een sociaal pedagoog zijn of haar werkmethode pas als het probleem geanalyseerd is. Sociaal pedagogen proberen altijd een evenwicht te vinden tussen het individu en de maatschappij.?

Interview door Bert Gyssels (Jeugdwerknet vzw)