Beraadslagen over toekomst op YouTop

14 bereidwillige jongeren tussen 14 en 22 jaar, oftewel de Living Library, vormen de tandwielen van het Jongerenpact 2020, een initiatief van minister van Jeugd Pascal Smet. Zij storten zich op het verwerken, herwerken en verfijnen van 10 te bekomen engagementen in het domein van onder andere duurzaamheid, onderwijs en armoede. Afgelopen weekend probeerden deze jongeren samen met de beleidsmakers op de YouTop aan een jeugdvriendelijke toekomst te bouwen.

Op 26 juni zullen de beleidsmakers de engagementen dan ondertekenen. Het ultieme doel: van Vlaanderen en Brussel een aangename plek maken voor de jeugd én afrekenen met de uitdagingen op vlak van o.a. werk, wonen en onderwijs.

YouTop

Uitdagingen en engagementen

Op de YouTop op 5 mei gingen jongeren, beleidsmakers en maatschappelijke stakeholders aan de slag met de resultaten van de ideeënbox en het stellingenspel. Samen concretiseerden ze in groepjes de uitdagingen en maakten daar een engagement van. Aan het einde van de dag lagen er 30 engagementen. De Living Library zal er daar 10 uit selecteren om op te nemen voor het Jongerenpact.

Wij vroegen Imane Kostet, die deel uitmaakt van de Living Library, waarom het voor haar belangrijk is aan het project deel te nemen. " In eerste instantie omdat ik belang hecht aan de stem van de jongeren", legt ze uit. Beleidsmakers zouden vaker met hen in dialoog moeten treden. Jongeren vormen immers een groot deel van de samenleving en hebben een frisse kijk op de toekomst. Ik geloof dat we beleidsmakers tot heel wat nieuwe inzichten kunnen brengen door te spreken met jongeren; nu wordt er nog te veel gesproken over jongeren."

School moet leuker worden

"Vandaag koos ik om de sessie rond onderwijs te volgen", gaat Imane verder. "Als student ervaar ik heel wat drempels op school en vaak ben ik geconfronteerd geweest met sociale ongelijkheid en een oneerlijke behandeling. Die problemen wil ik wegwerken. Verder heeft elk kind recht op onderwijs en dat moet ook in praktijk merkbaar zijn. School moet ook leuker worden, aangenamer. Momenteel zitten we met een relatief hoog percentage spijbelaars. Voor mij is dat een signaal om het een en ander te veranderen."

Met Machteld Verbruggen van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs sprak ik over de voor- en nadelen van competentiegericht  werken op school. "Wat ik opgedaan heb uit mijn gesprekken zal ik zeker delen met leeftijdsgenoten. Zien dat een dialoog tot nieuwe inzichten brengt en verschillende beleidsmakers op been zet, stimuleert mij om me verder te engageren."

Ook Didier Verachtert, ondervoorzitter bij de Vlaamse Jeugdraad, sloot zich aan bij de sessies onderwijs en burgerschap: "Ik merk vooral vernieuwende ideeën die geen enkele jongere onberoerd laten. Onze uitdaging bestaat erin jongeren meer te betrekken bij de maatschappelijke thema's van lokale politiek."

Laatste fase

De volgende en laatste etappe is de klankbordgroep. Twee vertegenwoordigers van de Living Library werken dan samen met een professionele tekstschrijver de 10 engagementen uit. Daarnaast worden ze bijgestaan door twee vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad, drie stakeholders en drie politieke vertegenwoordigers om de inhoudelijke reikwijdte van de engagementen te bepalen. Tot slot streeft de Living Library er naar zo veel mogelijk stakeholders warm te maken om het Jongerenpact 2020 te ondertekenen en mee te nemen in hun beleid. 

(c) 2012 - Jeugdwerknet Redactie - Alexandra Gjurova