Opinie

Het huidige medialandschap baart mij als Chiroleidster behoorlijk wat zorgen. In plaats van het probleem intern op te lossen en...
‘Maatschappelijke participatie’ is vandaag het thema van de internationale Dag van de Jeugd. Overal ter wereld, en dus niet enkel...
Vakantie én ook wel opvang, op het speelplein! Over speelpleinwerk en de opvangfunctie Mechelen – De Standaard schrijft op 31...
Scholierenkoepel reageert op studie over het verband tussen schoolresultaten en gsm-gebruik op school In de buitenlandse pers lazen we dat...
Leerlingen geven advies over sociale mix en inschrijvingsrecht Scholieren hebben rechten en plichten. Een van de belangrijkste is het recht...

Pagina's